Kuidas harjumused töötavad?
Kuidas harjumused töötavad?

Kuidas harjumused töötavad?

Mis on harjumused?

Võib öelda, et harjumused on väikesed otsused ja tegevused, mida teeme iga päev. Duke’i ülikooli teadlaste sõnul on umbes 40% meie igapäevasest käitumisest just harjumused.

Sinu tänane elu on sisuliselt sinu harjumuste summa. Teie tänane elu on sisuliselt teie harjumuste summa. See, kui õnnelik või õnnetu sa oled – sinu harjumuste tulem! See, kui edukas sa oma tegemistes oled – taaskord sinu harjumuste summa. Kui vormis või vormist väljas sa oled? Jällegi, sinu harjumuste tulem.

See, mida te korduvalt teete (st see, millele veedate iga päev aega mõeldes ja tehes), kujundab lõpuks sinust inimese, kes sa oled – mõtteviis, asjad, mida usute ja sinu isiksus üldiselt. Julgen väita, et kui õpid oma harjumusi muutma, saad sa oma elu muuta.

Kuidas harjumused töötavad?

 

“Aatomharjumused” raamatu autor James Clear jagab harjumuse kujundamise protsessi neljaks lihtsaks sammuks: signaal, isu, reageerimine ja tasu.

Harjumuse jagamine nendeks põhiosadeks aitab meil mõista, mis harjumus on, kuidas see toimib ja kuidas seda vajadusel parandada, muuta.

See neljaastmeline protsess on iga harjumuse selgroog ja meie aju läbib need sammud iga kord samas järjekorras.

Esimene aste – signaal – annab meie ajule signaali, et algatada mingi käitumine. See on teave, mis ennustab tasu. Meie esivanemad pöörasid tähelepanu vihjetele, mis ennustasid baasvajaduste täitmiseks vajalikke tasusid. Täna kulub meie põhiline aeg sellele, et märgata vihjeid, mis ennustavad sekundaarseid hüvesid nagu raha, kuulsus, võim ja staatus, heakskiit, armastus, sõprus ja isikliku rahulolu tunne. Muidugi parandavad need nimetatud hüved kaudselt ka meie ellujäämise ja paljunemise tõenäosust, mis on ikkagi meie tegevuste sügavam motiiv.

Mõistus analüüsib pidevalt meie sisemist ja välist keskkonda, et saada vihjeid selle kohta, kus preemiad asuvad. Kuna vihje on esimene märk, et oleme tasule lähedal, põhjustab see loomulikult isu.

Isud on teine aste ja peamine jõud harjumuste protsessis. Ilma isuta ei ole meil motivatsiooni ja tahet tegutseda. See, mille järgi sul isu on, ei ole harjumus ise, vaid see tulem, mida harjumus aitab saavutada. Näiteks sa oled motiveeritud hambaid pesema seetõttu, et sulle meeldib puhaste hammaste tunne. Või sa ei soovi televiisorit käima panna, vaid sa tahad meelelahutust. Iga isu on tugevalt seotud sooviga muuta enda sisemist seisundit.

Igal inimesel on erinevad isud ning neid vallandavad erinevad informatsiooni killud, mis meieni jõuavad. Vihjed on mõttetud, kuni neid ei tõlgendata. Vaatleja mõtted, tunded ja emotsioonid muudavad vihje isuks.

Kolmas aste protsessis on vastus. Vastus on teie tegelik harjumus, mis võib esineda mõtte või tegevuse vormis. Kui konkreetne tegevus nõuab rohkem füüsilist või vaimset pingutust, kui olete nõus kulutama, siis te seda ei tee. Teie vastus sõltub ka teie võimetest, st harjumus saab tekkida ainult siis, kui olete suuteline seda tegema.

Viimane ehk neljas aste on tasu, preemia, mis ongi harjumuse lõppeesmärk. Mõju seisneb tasu märkamises. Isu on seotud tasu soovimisega. Vastus puudutab tasu saamist. Me jahime tasusid, sest need teenivad kahte eesmärki: (1) nad rahuldavad meid ja (2) nad õpetavad meid.

Kokkuvõttes vallandab signaal isu, mis motiveerib tegutsema ehk vastama sellele isule, mis omakorda annab selle soovitud tasu, preemia. See omakorda rahuldab isu ja lõpuks seostub signaaliga. Need neli sammu moodustavad koos neuroloogilise tagasisideahela – signaal, isu, vastus, tasu; signaal, isa, vastus, tasu – see võimaldabki James Cleari sõnul lõpuks luua automaatseid harjumusi.

Vahet pole, kui suur on harjumus mida soovid luua või muuta. Harjumusi tasuks muutma hakata kõige pisematest ja lihtsamatest, sest väikesed harjumused teevad kokku suure harjumuse. Õnneks on kõikide harjumuste töömehhanism sama. Sinu otsustada on see, millest täpsemalt alustad, kuid siiras soovitus on valida lihtsamad.

 

 

 

Mõned raamatusoovitused neile, keda huvitab teema rohkem:

James Clear “Aatomharjumused” 

BJ Fogg “Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything”

Charles Duhigg “The Power of Habit”

Carol Dweck “Mindset”